VÅRE VERDIER SKAPER VÅR VERDI

Hos Recee AS jobber vi for at Recee og millioner av andre barn skal få en bedre planet

ET SELSKAPFØDT UT AV KJÆRLIGHET

Idéen til selskapet ble født da to fremmede møttes, ble forelsket, bestemte seg for å starte en familie i Norge, og kalle deres ufødte barn “RECEE”. Hos Recee AS jobber vi for å forsikre at Recee og millioner av andre barn fortjener en bedre verden.

Les mer

Our Story
GRUNNLEGGERNE
Celine Bjercke

Celine Bjercke

Celine er en erfaren sykepleier og ernæringskonsulent med fokus på helseteknologier som muliggjør fjernbehandling, oppfølging og overvåkning av pasienter. Hun har jobbet i både offentlige og private sykehus og medisinske sentre

Les mer

Reda El Chaar

Reda El Chaar

Reda er en anerkjent libanesisk seriegründer, som har etablert og ledet flere vellykkede selskaper involvert i strømkraftproduksjon, gruvedrift for energimineraler, og eiendom. Reda er en anerkjent

Les mer

VÅRT MÅL ER Å UTVIKLE OG INVESTERE I BÆREKRAFTIG

BOLIG OG EIENDOM

Technologies

TEKNOLOGI

Smart Services

SMARTE TJENESTER

Line
Goal 3

MÅL 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Vi mener at investering i helseteknologi vil bidra til  å fremskynde dette målet.

Goal 3

MÅL 9

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

For å bidra til å nå dette målet, utvikler vi konsepter og prosjekter som eliminerer avveiningen mellom industrialisering og ugunstige miljøpåvirkninger.

Goal 3

MÅL 11

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Fremtidens byer som vi planlegger vil bli en modell for fremtidige bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Les mer