MÅL 12

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.