Quote

It is not simply a case of having a set of procedures and processes, nor is it just about having controls in place. Reliance on a poor control is often worse than having no control at all.

- Tony Rawlins -

Hos Recee AS følger vi OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for å sikre at vi til enhver tid følger våre verdier. I henhold til OECD bidrar god selskapsstyring til å bygge et miljø med tillit, åpenhet og ansvarlighet som er nødvendig for å fremme langsiktige investeringer, økonomisk stabilitet og forretningsintegritet, og dermed støtte sterkere vekst og et bedre inkluderende samfunn.

Interessert i å lære mer om OECD Corporate Governance Principles?

Besøk- http://www.oecd.org/corporate

ANSVARLIG FORRETNINGSFØRING

Ansvarlig forretningsførsel er i kjernen i utviklingen av våre interne retningslinjer, prosesser og prosedyrer.  Vi utvikler relevante interne retningslinjer, prosesser og prosedyrer basert på vår tilbørlig aktsomhet som vurderer potensielle skadelige virkninger på ansvarlig forretningsførsel.

Business Conduct