PERSONVERN VÅR PERSONVERNERKLÆRING

RECEE AS PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for Recee AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Recee AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Ved bruk av Recee AS tjenester vil vi motta, innhente og behandle personopplysninger i tråd med det som står her.
 • Vår behandling av personopplysninger
Recee AS formål med innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge deg opp som kunde, bruker og interessent på best mulig måte. Recee AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
 1. Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder,
 2. Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder,
 3. Behandling av personopplysninger for interessenter,
 4. Behandling av personopplysninger for spørreundersøkelser, statistikk, analyse og forskning,
 5. Behandling av personopplysninger i forbindelse med utbyggers innsikt i og informasjon om, fremdrift i prosjekter,
 6. Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak,
 7. Behandling av personopplysninger som ledd i vår rekruttering av medarbeidere, og
 8. Behandling av personopplysninger ved informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse, statistikk og informasjons formål for utvikling av vår nettside og produkter.
Det er frivillig å avgi personopplysninger, men dersom vi skal håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, samt holde deg orientering om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre opplysninger om deg. Vi behandler opplysninger om deg når du er kunde hos oss. Ved bruk av vår nettside, herunder at du som kunde selv fyller inn informasjon på vår nettside eller i våre applikasjoner.
 • Oppbevaring av personopplysninger
Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagt oppbevaringsplikt. Recee AS oppbevarer personopplysninger og alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med selskapets virksomhet for 10+3 år. Men, vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.
 • Tilgang til personopplysninger
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter og underleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere av våre tjenester, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran, eller du eksplisitt har sagt nei til å bli kontaktet. Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Recee AS benytter recee.no ifbm markedsføring av vår virksomhet. Recee AS utleverer personopplysninger relatert til vår virksomhet til bruk for offentlig statistikk, analyse og forskningsformål. Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger og behandling av disse er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6, 1 bokstav f og GDPR artikkel 5, nummer 1, bokstav b, jf. artikkel 89 nr. 1. Ved vurdering av det rettslige grunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn som statistikk, verdivurdering ved finansiering, analyse og forskning, overstiger eventuelle personvernulemper. Formålet er å bidra til offentlig statistikk, analyse og forskning og det er gjennomført nødvendige tiltak i form av avidentifisering av de registrerte. Recee AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e-post for å sende ut spørreundersøkelser, for blant annet å få din tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i. Besvarelse av undersøkelsen er anonym. Resultatene benyttes til analyse, informasjon- og statistikkformål, for å øke Recee AS innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og produktene. Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er Personvernforordningens art. 6 nr 1 bokstav f. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne ikke besvares . Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 bokstav f. Personopplysninger knyttet til eiendomsmeglingstjenester er tilgjengelig internt i Recee AS, for informasjonsformål, å yte de tjenester som kunden forespør, yte kunden service eller der det ellers foreligger et berettiget behov.
 • Hvilken informasjon registreres om deg som bruker?
Når du besøker Recee AS nettsider (recee.no), registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "cookie" (informasjonskapsel). En cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør, er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist og legger dette som standard valg for deg. All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert og blir lagret ihht. våre strenge krav til datasikkerhet. Informasjonen som registreres, kan for eksempel være:
 1. Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende,
 2. Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte eller produkter du bestiller, og
 3. Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem
 • Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål
  • Analytiske formal
For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Google Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Data fra Googles’ informasjonskapsler, som for eksempel IP-adresse, lagres anonymisert på Googles’ servere i USA. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og anonymisering gjør at ingen informasjon kan spores tilbake til deg.
  • Tekniske formal
For at nettstedet vårt skal være så stabilt som mulig fordeler vi trafikk på flere servere med en trafikkfordeler «junction». Vi bruker et Tag Management System som heter Google Tag Manager for å administrere verktøyene vi bruker i forbindelse med analyse og markedsføring. Her lagres det ikke data.
  • Markedsføring
Vi bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Dette er data basert på innhold og sider du har besøkt hos oss. Informasjonen i informasjonskapslene vil bli aggregert før den sendes til tredjepart. Det betyr at informasjon blir lagt sammen og anonymisert slik at tredjepartene ikke får personopplysninger eller annen informasjon som kan identifisere deg som bruker av våre internettsider. Personopplysningsloven, personvernforordningen og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker er Google, Hotjar, YouTube, Facebook, Adform, LinkedIn, Delta Projects og DoubleClick.net. Din kontroll på bruk av informasjon fra din nettleser. Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlevere informasjon om din web -adferd, kan du endre innstillingen i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser om hvordan du kan du kan slette eller avvise informasjonskapsler. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted. Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot hvordan denne informasjonskapselen blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp avannonseinnstillinger, hos Google/Facebook eller ved å registrere nettstedet på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.
 •  Bruk av databehandlere
Recee AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • Lagring av personopplysninger
Personopplysninger som behandles av Recee AS lagres på servere i innenfor EU/EØS eller de forente stater i Amerika. Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.
 • Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. Som kunde kan du bestille innsyn, dataportabilitet og sletting på info@recee.no. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).
 • Personvernombud
Har du noen spørsmål eller innsigelser til Recee AS behandling av personopplysninger, send en e-post til info@recee.no.